Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/CWA 16938:2015

Стандартна документация на модели, изложени на химично въздействие

Standard documentation of chemical exposure models
15.10.2015 г.

Главна информация

90.93     19.02.2019 г.

90.00    26.08.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-5

Споразумение на работен форум на CEN/CENELEC

03.120.30     13.020.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Това работно споразумение на CEN установява термини и определения за модели и елементите им подложени на излагане, определящи минималните изисквания за количеството и вида на информацията, които трябва да бъдат документирани за излаганите модели и предлага структури за комуникация с различни потребители.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/CWA 16938:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.02.2019 г.

Свързан проект

Въвежда CWA 16938:2015