Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14065:2016

Текстил. Текстил, обработен в перални. Система за контрол при биологично замърсяване

Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system
16.08.2016 г.

Главна информация

90.92     28.05.2021 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

07.100.99     59.080.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва система за управление за осигуряване на микробиологично качество на обработен в перални текстил, използван в точно определени области, в които е необходимо да се контролират биологичните замърсявания. Този документ описва системата за анализ на риска и контрол на биологични замърсявания (RABC) на изпран текстил.

Той се прилага към текстил, обработен в перални и използван в специфични сектори, например фармация, медицинско приборостроене, хранителна промишленост, здравеопазване и козметична промишленост и изключва аспектите, свързани с безопасност на работниците и стерилност на крайния продукт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 14065:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14065:2016
90.92 Решение за преработване на стандарт
28.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14065:2016