Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16907-2:2019

Земни работи. Част 2: Класификация на материали

Earthworks - Part 2: Classification of materials
16.05.2019 г.

Главна информация

60.60     16.05.2019 г.

BDS

ТК-0/ПС-2

Европейски стандарт

13.080.99     93.020  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Изпратен до БИС ТК/БИС ТС"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ е определена общата основа за описание и класификация за използване от всички участници в проектирането, планирането и извършването на земни работи.
В този документ са специфицирани процесите и характеристиките, които се използват в описанието и класификацията на материалите за земни работи. В него са специфицирани почвени и скални групи като основа за специфициране на материали за земни конструктивни елементи.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Подходът за описание на почви и скали, установен в EN ISO 14688-1, съответно в EN ISO 14689 и подходът за класификация на почви, установен в EN ISO 14688-2, са приложими за земни работи, но диапазонът и обхватът на класификацията на земни работи, дадени тук, са по-подробни и ориетнирани към специфичните нужди на процедурите за земни работи и земни конструктивни елементи.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 В приложенията на EN 16907-1:2018 са представени примери за съществуващ национален опит, основан на класификационни системи и тяхното използване.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16907-2:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16907-2:2018