Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16640:2017

Биопродукти. Съдържание на биовъглерод. Определяне на съдържанието на биовъглерод чрез използване на метода на радиовъглерода

Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method
18.04.2017 г.

Главна информация

90.60     19.08.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

71.040.40     83.040.01     13.020.55  

английски  

AC:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт установява метод за определяне на съдържанието на биовъглерод в продукти, въз основа на измерване на съдържанието на 14C.
Този европейски стандарт също така установява три метода за изпитване, които да се използват за определяне на съдържанието на 14C, от което се изчислява съдържанието на биовъглерод :
- Метод A: Метод на течно сцинтилационно броене (LSC) (нормативен);
- Метод Б: Бета-йонизация (BI) (информационен);
- Метод C: Масспектрометрия с ускорител (AMS) (нормативен).
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 16640:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16640:2017
90.60 Край на периодичен преглед
19.08.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16640:2017/AC:2017

Свързан проект

Въвежда EN 16640:2017