Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16450:2017

Атмосферен въздух. Автоматизирани системи за измерване на концентрацията на фини прахови частици (PM10; PM2,5)

Ambient air - Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5)
18.04.2017 г.

Главна информация

90.93     6.10.2022 г.

90.00    6.10.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

За да бъдат в съответствие с изискванията на Директивата на ЕС за качеството на въздуха , референтните методи, дадени в Директива 2008/50/EC [1] за измерване на концентрациите по маса на фини прахови частици, не се използват обикновено за работа в мрежи за редовен контрол. В тези мрежи обикновено се прилагат автоматизирани системи за непрекъснато измерване (AMS), като тези, основани на използването на вибриращи микровезни, затихване на ß-лъчи или оптични методи на място. Такива AMS обикновено са в състояние да отчитат 24-часови средни измервателни стойности в обхват на измерване до 1 000 µg/m3 и 1-часови средни измервателни стойности до 10 000 µg/m3, ако е приложимо, където обемът на въздуха е обемът при условия на околната среда в близост до входящия отвор по време на вземане на пробата.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/50/EC

Качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 16450:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16450:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16450:2017