Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 115-1:2017

Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 1: Конструиране и монтиране

Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
15.11.2017 г.
14.03.2019 г.

Главна информация

60.60     15.11.2017 г.

BDS

ТК-66

Европейски стандарт

91.140.90  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за нови ескалатори и подвижни пътеки (платформени и лентови), така както са определени в точка 3.
Този европейски стандарт се отнася за всички значителни опасности, опасни ситуации и случаи, свързани с ескалатори и подвижни пътеки, когато те се използват по предназначение и при условия на неправилно използване, логично предвидено от производителя (виж точка 4).
Този европейски стандарт не се прилага за ескалатори и подвижни пътеки, произведени преди датата на публикуването му. Въпреки това, се препоръчва съществуващите съоръжения да бъдат адаптирани към този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран
2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 115-1:2008+A1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 115-1:2017
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 115-1:2017