Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16897:2017

Експозиция на работното място. Характеризиране на ултрафини аерозоли/наноаерозоли. Определяне на концентрацията по брой чрез използване на броячи на кондензационни частици

Workplace exposure - Characterization of ultrafine aerosols/nanoaerosols - Determination of number concentration using condensation particle counters
17.08.2017 г.

Главна информация

90.20     15.07.2022 г.

90.60    18.11.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт дава насоки за измерване на фракцията на фини частици на аерозола, особено за определяне на числената концентрация на ултрафини аерозоли и наноаерозоли на работните места чрез използване на броячи на кондензационни частици (CPC).
Този европейски стандарт се занимава с принципа на работа на CPC, проблемите с вземането на проби в работната среда, аспектите за избор на подходящ инструмент, границите на приложение, използването на различни работни течности и технологии, калибрирането, поддръжката на оборудването, неопределеностто на измерването и отчитането на измерваните резултати. Описани са потенциални проблеми и ограничения, които са от значение за измерванията на работното място.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16897:2017
90.20 Начало на периодичен преглед
15.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16897:2017

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход