Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61937-7:2005/A1:2017

Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци, кодирани с нелинейна PCM съгласно IEC 60958. Част 7: Нелинейни PCM цифрови потоци според ATRAC, ATRAC 2/3 и ATRAC-X формати (TA 4) (IEC 61937-7:2004/A1:2016)

Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 7: Non-linear PCM bitstreams according to the ATRAC, ATRAC2/3 and ATRAC-X formats (TA 4)
18.01.2017 г.

Главна информация

60.60     18.01.2017 г.

BDS

ТК-47

Европейски стандарт

33.160.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Specifies the method for the digital audio interface specified in EN 60958 to convey non-linear PCM bitstreams encoded in accordance with the ATRAC, ATRAC2/3 and ATRAC-X formats.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61937-7:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61937-7:2005/A1:2017
60.60 Публикуван стандарт
18.01.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61937-7:2005/A1:2016

Въвежда IEC 61937-7:2004/AMD1:2016 ED2