Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10305-5:2016

Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 5: Заварени студенокалибрирани тръби с квадратно и правоъгълно сечение

Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 5: Welded cold sized square and rectangular tubes
19.09.2016 г.
21.01.2021 г.

Главна информация

60.60     19.09.2016 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.75  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира техническите условия на доставка за заварени студенокалибрирани тръби с квадратно и правоъгълно напречно сечение за прецизни приложения.
Тръбите съгласно този документ се характеризират с точно определени допустими отклонения от размерите и специфицирана максимална грапавост на повърхността. Типичните области на приложение са в автомобилната, мебелната и общата инженерна индустрия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10305-5:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10305-5:2016
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2016 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10305-3:2022

Свързан проект

Въвежда EN 10305-5:2016