Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16716:2017

Екипировка за алпинизъм. Системи от въздушни възглавници за лавини. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

Mountaineering equipment - Avalanche airbag systems - Safety requirements and test methods
18.04.2017 г.

Главна информация

90.92     1.11.2022 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

13.340.99     97.220.20     97.220.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за безопасност и методи за изпитване на системи от въздушни възглавници за намаляване на риска от затрупване от снежна лавина. Стандартът не разглежда личните предпазни средства срещу удар или студени температури.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16716:2017
90.92 Решение за преработване на стандарт
1.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16716:2017