Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62053-22:2003/A1:2017

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 22: Статични електромери за активна енергия (класове 0,2 S и 0,5 S) (IEC 62053-22:2003/A1:2016)

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
15.05.2017 г.

Главна информация

60.60     15.05.2017 г.

март 2024

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220.20  

английски  

A1:2017/AC:2018-05:2018

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Прилага се за новопроизведени статични електромери за активна енергия от класове 0,2 S и 0,5 S за измерване на активна електрическа енергия на променлив ток в мрежи 50 Hz или 60 Hz и се прилага само за изпитване на типа.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-22:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-22:2003/A1:2017
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-22:2003/A1:2017/AC:2018-05:2018

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62053-22:2021

Свързан проект

Въвежда EN 62053-22:2003/A1:2017

Въвежда IEC 62053-22:2003/AMD1:2016 ED1