Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62052-21:2004/A1:2017

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 21: Съоръжения за управление на тарифите и товара (IEC 62052-21:2004/A1:2016)

Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
15.05.2017 г.

Главна информация

60.60     15.05.2017 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

91.140.50  

английски  

A1:2017/AC:2018-04:2018

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Определя общите изисквания за изпитване на типа на новопроизведени оборудване за управление на тарифите и товара, като електронни приемници за управление с пулсиращи сигнали и броячи, които се използват за контрол на електрически товари, многотарифни регистри и индикатори на максимално потребление.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62052-21:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62052-21:2004/A1:2017
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62052-21:2004/A1:2017/AC:2018-04:2018

Свързан проект

Въвежда EN 62052-21:2004/A1:2017

Въвежда IEC 62052-21:2004/AMD1:2016 ED1