Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10675-1:2017

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 10675-1:2016)

Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2016)
16.03.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   16.05.2022 г.

Главна информация

95.99     16.05.2022 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10675-1:2016 определя нивата за приемане на индикациите на несъвършенства в челни заваръчни шевове на стомана, никел, титан и техните сплави, открити от рентгенографско изследване. Ако е договорено, нивата на приемане могат да бъдат приложени към други видове заваръчни шевове или материали.
Нивата на приемане може да са свързани със стандартите за заваряване, приложението на стандарти, спецификации или кодове. Този документ допуска, че радиографичното изпитване е в съответствие с ISO 17636-1 и ISO 17636-2.
Когато се преценява дали заваръчен шев отговаря на изискванията, определени за нивото на качеството на заваряване, размерите на несъвършенства, разрешени от стандартите са сравнени с размерите на индикациите, показани от една рентгенова снимка на заваръчния шев.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10675-1:2013

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10675-1:2017
95.99 Отменен стандарт
16.05.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10675-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10675-1:2016

Въвежда ISO 10675-1:2016