Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 52022-3:2018

Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 3: Подробен метод за изчисляване на слънчеви и светлинни характеристики за устройства за предпазване от слънцето, комбинирани с остъкление (ISO 52022-3:2017)

Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 3: Detailed calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing (ISO 52022-3:2017)
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 52022-3:2017 специфицира подробен метод, базиран на спектрални данни за преминаване и отразяване от съставните материали (слънцезащитни устройства и остъкляване), за определяне на общата преминала слънчева енергия, общата преминала светлина и други слънчево-оптични данни за комбинацията. Ако не са налични спектрални данни, методиката може да се адаптира към използване на интегрални данни.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13363-2:2005/AC:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 13363-2:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52022-3:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 52022-3:2017

Въвежда ISO 52022-3:2017