Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10077-2:2018

Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен метод за рамки (ISO 10077-2:2017)

Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2017)
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.060.50     91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10077-2:2017 специфицира метод и дава референтни входни данни за изчисляване на коефициента на топлопреминаване на рамки от профили и на коефициента на линейно топлопреминаване през техните съединения с остъклени или непрозрачни панели.
Методът може да се използва също за оценяване на топлинното съпротивление на капаци и топлинните характеристики на ролкови щори и подобни компоненти (например транспаранти).
ISO 10077-2:2017 дава също критерии за валидиране на цифрови методи, използвани при изчисленията.
ISO 10077-2:2017 не включва ефекти от слънчева радиация, топлопренасяне от изпускане на въздух или триизмерно топлопренасяне, като малки метални съединения. Ефекти от топлинни мостове между рамката и строителната конструкция не са включени.
ЗАБЕЛЕЖКА Таблица 1 във въведението показва относителната позиция на ISO 10077-2:2017 в рамките на ЕРВ стандартите в контекста на модулната структура, установена в ISO 52000-1:2017.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10077-2:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10077-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 10077-2:2017/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10077-2:2017

Въвежда ISO 10077-2:2017