Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 80004-6:2015

Нанотехнологии. Речник. Част 6: Характеризиране на нанообекти (ISO/TS 80004-6:2013)

Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)
16.07.2015 г.
17.10.2018 г.
95.99 Отменен стандарт   16.08.2021 г.

Главна информация

95.99     16.08.2021 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

01.040.07     07.120  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация дава списък на термини и дефиниции, отнасящи се до характеризирането на нанообектите.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 80004-6:2015
95.99 Отменен стандарт
16.08.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 80004-6:2021

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 80004-6:2015

Въвежда ISO/TS 80004-6:2013