Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1563:2019

Леярство. Сферографитен чугун

Founding - Spheroidal graphite cast irons
15.01.2019 г.

Главна информация

60.60     15.01.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.080.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя марките и съответните изисквания за отливки от сферграфитен чугун.
Този европейски стандарт специфицира 2 групи марки от сферграфитен чугун чрез класификация, основана на механични характеристики, измерени върху механично обработени пробни тела, подготвени от отлети проби. Първата група се отнася главно за феритни до перлитни марки. Втората група се отнася за уякчени чрез получаване на твърд разтвор феритни марки.
Този европейски стандарт не обхваща техническите условия за доставка на чугунени отливки (виж EN 1559-1 [3] и EN 1559 3 [4]).
Този европейски стандарт не обхваща:
- аустенитно-феритни сферографитни чугуни, които са специфицирани в EN 1564 [7];
- ниско легирани феритни сферографитни чугуни, които са специфицирани в EN 16124 [8];
- непрекъснато лети чугунени пръти, специфицирани в EN 16482 [7];
- аустенитни чугуни, специфицирани в EN 13835 [8];
- сферографитни чугуни, използвани за тръби, фитинги и техните връзки, които са предмет на EN 545 [11], EN 598 [12] и EN 969 [13];
- марките сферографитни чугуни, които са специфицирани в EN 545, които се използват за продукти като индустриални вентили, неиндустриални ръчно задействани спирателни вентили и фланци и техните връзки, които са предмет на приложимите европейски продуктови стандарти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1563:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1563:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1563:2018