Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 12025:2015

Наноматериали. Количествено определяне на освобождаването на нанообекти от пудри чрез образуване на аерозоли (ISO/TS 12025:2012)

Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols (ISO/TS 12025:2012)
16.07.2015 г.
95.99 Отменен стандарт   17.11.2021 г.

Главна информация

95.99     17.11.2021 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TS 12025:2012 provides methodology for the quantification of nano-object release from powders as a result of treatment, ranging from handling to high energy dispersion, by measuring aerosols liberated after a defined aerosolization procedure. In addition to information in terms of mass, the aerosol is characterized for particle concentrations and size distributions.
ISO/TS 12025:2012 provides information on factors to be considered when selecting from the available methods for powder sampling and treatment procedures and specifies minimum requirements for test sample preparation, test protocol development, measuring particle release and reporting data. In order to characterize the full size range of particles generated, the measurement of nano-objects as well as agglomerates and aggregates is recommended in ISO/TS 12025:2012.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 12025:2015
95.99 Отменен стандарт
17.11.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 12025:2021

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 12025:2015

Въвежда ISO/TS 12025:2012