Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62368-1:2014/AC:2015

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност

Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
16.09.2015 г.

Главна информация

60.60     16.09.2015 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

33.160.01     35.020  

Този стандарт отпада от списъка на отменените стандарти, публикуван в бр. 11/2022 на Официалния бюлетин на БИС, страница 21, ред 70. Възстановява се действието му в бюлетин 8/2023.

Изтегли

БДС EN 62368-1:2014/AC:2015 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
1999/5/EC

Радио- и телекомуникационни крайни устройства и взаимното признаване на тяхното съответствие

Хармонизиран
2014/53/EU

Радиосъоръжения

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62368-1:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62368-1:2014/AC:2015
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 62368-1:2014/AC:2015