Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16872:2017

Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия. Изисквания за предоставяне на здравни грижи от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия

Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy (MDQH) - Requirements for health care provision by Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy
16.03.2017 г.

Главна информация

90.93     7.09.2022 г.

90.00    7.09.2027 г.

BDS

ЕРГ 18

Европейски стандарт

03.080.99     03.100.30     11.020.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя минимални изисквания за лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия и свързаните с това услуги.
Този европейски стандарт не е приложим за услуги, оказвани от лица, които не са лекари, нито за приготвяне на хомеопатични лекарства, нито за методология и практика за хомеопатични предписания.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16872:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
7.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16872:2016