Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16870:2017

Качество на водата. Стандарт с указания за определяне на хидроморфологичните условия в езерата

Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of lake hydromorphology
18.04.2017 г.

Главна информация

90.93     20.09.2022 г.

90.00    20.09.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

07.060     13.060.45  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт предоставя указания за определяне на степента на модификация на хидроморфологичните характеристики на езерата, описани в EN 16039. Той/ стандартът дава възможност за последователни сравнения на хидроморфологията между езерата в рамките на дадена страна и между различните страни в Европа, като предоставя метод за характеризиране на широка основа и в широк спектър на хидроморфологичната модификация . Неговата/ на стандарта основна цел е да оцени „отклонение от естественото“ за даден тип езеро в резултат на човешки натиск/ намеса и да предложи подходящи източници на информация, които могат да допринесат за характеризиране на степента на модификация на хидроморфологичните характеристики.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16870:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16870:2017