Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61496-1:2013/AC:2015

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 61496-1:2012/Cor1:2015)

Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
16.06.2015 г.
95.99 Отменен стандарт   14.08.2023 г.

Главна информация

95.99     14.08.2023 г.

BDS

ТК-72

Европейски стандарт

13.110     29.260.99     13.11  

Изтегли

БДС EN 61496-1:2013/AC:2015 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61496-1:2013

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61496-1:2013/AC:2015
95.99 Отменен стандарт
14.08.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 61496-1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 61496-1:2013/AC:2015

Въвежда IEC 61496-1:2012/COR1:2015 ED3