Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61951-2:2017

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Преносими затворени акумулаторни клетки и батерии. Част 2: Никел-метал хидридни (IEC 61951-2:2017)

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 2: Nickel-metal hydride
17.10.2017 г.

Главна информация

60.60     17.10.2017 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 61951-2:2011 определя маркировката, означениета, размерите, изпитванията и изискванията за преносими затворени никел- метал хидридни, малки призматични, кръгли и зареждаеми тип бутон елементи, подходящи за използване във всякаква посока. Това трето издание заменя и отменя второто издание, публикувано през 2003, което представлява техническо преразглеждане. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание: - точка 4: добавяне на 2 параметъра; - точка 5: добавяне на елементи тип "S" и на елементи тип "T"; - подточка 6.1.2: добавяне на нови кръгли елемнти; - подточка 7.8: добавяне на специфично изпитване за "S" елементи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61951-2:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61951-2:2017
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61951-2:2017/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 61951-2:2017

Въвежда IEC 61951-2:2017 ED4