Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61951-1:2017

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Преносими затворени акумулаторни клетки и батерии. Част 1: Никел-кадмиеви (IEC 61951-1:2017)

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 1: Nickel-cadmium
20.09.2017 г.

Главна информация

60.60     20.09.2017 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя маркировката, конструкцията, размерите, изпитванията и изискванията за преносими затворени никел-кадмиеви малки призматични, цилиндрични и бутон заменяеми единични клетки, подходящи за използване във всяка посока. Това трето издание заменя и отменя второто издание (2003) и неговото изменение 1 (2005), на които представлява технически преразглеждане. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание: - добавяне на няколко нови размери на клетка; - въвеждане на нов тип клетка J; - създаване на приложение А (информационно): Измерване капацитета на батерии.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61951-1:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61951-1:2017
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61951-1:2017/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 61951-1:2017

Въвежда IEC 61951-1:2017 ED4