Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 6946:2018

Компоненти на сгради и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Методи за изчисление (ISO 6946:2017, коригирана версия 2021-12)

Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods (ISO 6946:2017, Corrected version 2021-12)
15.01.2018 г.
11.04.2019 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10     91.060.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 6946:2017 предоставя метод за изчисляване на топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване на компоненти и елементи на сгради, с изключение на врати, прозорци и други остъклени елементи, завеси, компоненти, които осигуряват топлопренасяне към земята и компоненти, които са проектирани да бъдат въздухопропускливи. Методът за изчисление се основава на съответни проектни топлопроводимости или проектни топлинни съпротивления на материали и продукти за съответното приложение. Методът се прилага за компоненти и елементи, състоящи се от хомогенни пластове (които може да включват въздушни пластове). ISO 6946:2017 предоставя също приблизителен метод, който може да се използва за елементи, съдържащи нехомогенни пластове, включително ефект от метални закрепващи елементи, чрез коригирани термини, дадени в приложение F. Други случаи, когато изолацията е премостена с метал, са извън обхвата на този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 6946:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 6946:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 6946:2017

Въвежда ISO 6946:2017