Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10211:2018

Топлинни мостове в конструкции на сгради. Топлинни потоци и температури на повърхността. Подробни изчисления (ISO 10211:2017)

Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2017)
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10211:2017 установява спецификации за триизмерен и звуизмерен геометричен модел на топлинен мост за изчисляване на:
- горещи потоци, за оценяване на общите топлинни загуби от сградата или част от нея;
- минимални температури на повърхността, за оценяване на риска от конденз по повърхността.
Тези спецификации включват геометрични ограничения и подразделяне на модела, условията на топлинната граница и топлинните стойности и взаимовръзки, които да се използват.
ISO 10211:2017 се основава на средните предпоставки:
- всички физични характеристики са независими от температурата;
- вътре в елементите на сградата няма източници на топлина.
ISO 10211:2017 може да се използва също за получаване на линейно и точково предаване и на коефициента на температурата на повърхността.
ЗАБЕЛЕЖКА Таблица 1 във въведението показва относителната позиция на ISO 52000-1: 2017 в рамките на EРВ стандартите в контекста на модулната структура, установена в ISO 52000-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10211:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10211:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10211:2017

Въвежда ISO 10211:2017