Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16889:2016

Хигиена на хранителни продукти. Производство и разпространение на топли напитки от вендинг автомати и машини за горещи напитки. Хигиенни изисквания, изпитване за миграция

Food hygiene - Production and dispense of hot beverages from hot beverage appliances - Hygiene requirements, migration test
16.08.2016 г.

Главна информация

90.93     29.06.2022 г.

90.00    29.06.2027 г.

BDS

ТК-32

Европейски стандарт

67.020     67.260     97.040.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира хигиенни изисквания, които представляват предпоставки за производство и разпространение на топли напитки - като кафе, чай, какао и млечни напитки от вендинг автомати и машини за горещи напитки за търговски цели и домашна употреба, в съответствие с регламентите за хигиена на храните и за пласмент на пазара. За тази цел този стандарт определя общите хигиенни изисквания за конструкцията, материала и работата на съответните уреди. Той съдържа по-специално изисквания за хигиенна и професионална експлоатация, за почистване, дезинфекция и отстраняване на котлен камък, както и изисквания за изпитване за миграция.
Този европейски стандарт се прилага за уреди преди пускането им на пазара (нови машини) и също така дава информативно приложение за уреди, които вече се използват (вижте приложение А).
Този европейски стандарт не разглежда никакви изисквания, свързани с безопасността на труда. Този европейски стандарт не се занимава нито с електрическа безопасност, нито с изисквания за производителност. EN 60335 2 15 и EN 60335 2 75 се използват за уреди, използвани в търговската мрежа. Методите за измерване на производителността на електрическите домакински кафемашини са предоставени в EN 60661.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16889:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
29.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16889:2016