Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12012-1:2019

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 1: Изисквания за безопасност за гранулатори с ножове и валцови раздробители

Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 1: Safety requirements for blade granulators and shredders
15.01.2019 г.

Главна информация

60.60     15.01.2019 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

83.200  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies the essential safety requirements applicable to the design and construction of blade granulators and shredders used to reduce the size of products made from plastics and/or rubber.
Machines considered in this European Standard begin at the outer edge of the feeding device/feed opening and end at the discharge area.
This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations or hazardous events during all phases of the machine life cycle (see Annex A), when blade granulators and shredders are used as intended and under conditions of misuse that are reasonably foreseeable by the manufacturer.
This European Standard does not deal with:
- equipment for feeding material or discharging processed material that is not an integral part of the machine;
- machines intended to process materials that could be hazardous to health or flammable materials (e.g. expanded foam material).
This European Standard is not applicable to blade granulators and shredders that are manufactured before the date of its publication.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12012-3:2001+A1:2009

ОТМЕНЕН
БДС EN 12012-1:2007+A1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12012-1:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12012-1:2018