Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 374-1:2017

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания за eксплоатационните показатели при химични опасности (ISO 374-1:2016)

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO 374-1:2016)
16.02.2017 г.
15.08.2019 г.

Главна информация

60.60     16.02.2017 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.40     01.040.13  

английски   български  

A1:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изискванията за ръкавици, предназначени да предпазят носещия ги срещу опасни химични продукти и/или микроорганизми и определя използваните термини.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 374-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 374-1:2017
60.60 Публикуван стандарт
16.02.2017 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 374-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN ISO 374-1:2016

Въвежда ISO 374-1:2016

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход