Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14450:2018

Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост на взлом. Сейф-шкафове

Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Secure safe cabinets
15.03.2018 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

90.60     21.05.2023 г.

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.310  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява основата за изпитване и класифициране на сейф-шкафове.
Стандартът покрива продукти, предназначени за цели, при които изискваната устойчивост и сигурност е по-малка от тази, измерена съгласно EN 1143-1. Обикновено тези продукти се използват при случаи с по-нисък риск.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14450:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14450:2018
90.60 Край на периодичен преглед
21.05.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 14450:2017/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 14450:2017