Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60335-2-103:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-103: Специфични изисквания за задвижвания за бариери, врати и прозорци (IEC 60335-2-103:2015)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows
19.09.2023 г.

Главна информация

60.60     19.09.2023 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     91.060.50     13.12  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60335-2-103:2015 (E) се занимава с безопасността на електрическите задвижвания за хоризонтално и вертикално движещи се бариери, врати, гаражни врати и прозорци за битови и подобни цели, като обявеното им напрежение е не повече от 250 V за еднофазни устройства и 480 V за други устройства. Той също така покрива опасностите, свързани с движението на задвижваната част. Задвижвания с батерии и други постояннотокови доставените устройства са в обхвата на този стандарт. Задвижванията с двойно захранване, доставени от мрежата или работещи с батерии, се считат за задвижвания с батерии, когато работят в режим на батерия.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-103:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-103:2023
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-103:2023/A1:2023

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-103:2023/A2:2023

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60335-2-103:2023

Въвежда IEC 60335-2-103:2015 ED3