Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10056-1:2017

Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери

Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions
14.06.2017 г.

Главна информация

90.93     12.10.2022 г.

90.00    12.10.2027 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания за номиналните размери на горещовалцувани равнораменни или неравнораменни ъглови профили. Този европейски стандарт не се прилага за ъглови профили с правоъгълни рамена. Тези изисквания не се прилагат за валцувани равнораменни или неравнораменни ъглови профили от неръждаема стомана.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10056-1:1999

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10056-1:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
12.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10056-1:2017