Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12675:2018

Контролери за светофарни уредби. Функционални изисквания за безопасност

Traffic signal controllers - Functional safety requirements
14.02.2018 г.

Главна информация

90.20     15.10.2022 г.

90.60    18.02.2023 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.30  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира функционални изисквания за безопасност за контролери за светофарни уредби. Той е приложим за контролери за светофарни уредби, монтирани постоянно или временно, но от него са изключени преносими уреди за контрол на трафика. Контролерите за светофарни уредби, както е определено в този европейски стандарт, се изисква да контролират усложнен трафик, както на превозни средства, така и на пешеходци по безопасен начин, например светофари на кръстовища, места на пресичане на пешеходци, светофари за публичния транспорт. Изисквания за електрическа безопасност и допълнителни изисквания за безопасност на трафика, връзка с външни устройства и методи за изпитване за проверка на съответствието с този европейски стандарт, се съдържат в HD 638. Забележка: Специални условия за светофари за публичния транспорт и за всички други видове светофари, неспецифицирани в този европейски стандарт, може да бъдат определени в национални изисквания.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12675:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12675:2018
90.20 Начало на периодичен преглед
15.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12675:2017

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход