Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16848:2016

Биопродукти. Изисквания за обмен на информация в бизнеса относно характеристики чрез използване на база данни

Bio-based products - Requirements for Business to Business communication of characteristics using a Data Sheet
15.12.2016 г.

Главна информация

90.60     4.06.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя темплейт за отчитане и обмен на информация на характеристики, включително възможности за оползотворяване и обезвреждане на биопродукти, предназначени за бизнес транзакции.
Този хоризонтален европейски стандарт е предназначен да се използва като инструмент за създаване и предаване на информация в промишлената верига и/или като вход за специфични за продукта стандарти и схеми за сертифициране.
Този европейски стандарт не съдържа изисквания за биопродукти, а изисквания за претенции за биопродукти.
Обмен на информация между бизнеса и потребителите не е обхванат от този стандарт.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16848:2016
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16848:2016