Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60076-19:2015

Силови трансформатори. Част 19: Правила за определяне на неопределеността при измерване на загубите на силови трансформатори и реактори (IEC/TS 60076-19:2013, с промени)

Power transformers - Part 19: Rules for the determination of uncertainties in the measurement of the losses on power transformers and reactors
16.11.2015 г.
17.01.2023 г.

Главна информация

60.60     16.11.2015 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

29.180     29.18  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

За нагледно поясняване, че трябва да се прилагат процедурите за оценка на неопределеността, засягаща измерванията на празен ход и загуби под товар по време на рутинните изпитвания на силови трансформатори.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2009/125/EC

Създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60076-19:2015
60.60 Публикуван стандарт
16.11.2015 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 60076-19:2021

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60076-19:2022

Свързан проект

Въвежда EN 60076-19:2015

Въвежда IEC TS 60076-19:2013 ED1