Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 16822:2015

Текстил и текстилни продукти. Декларация на доставчика относно околната среда. Използване на термини

Textiles and textile products - Self-declared environmental claims - Use of the terms
18.01.2016 г.

Главна информация

90.93     14.02.2022 г.

90.00    14.02.2025 г.

BDS

ТК-44

Техническа спецификация

13.020.50     59.080.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация установява указания за развитие и използва едностранна декларация за възстановяване на околната среда за текстили например (влакна, прежди, платове), текстилни продукти (облекла) и други.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 16822:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 16822:2015