Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14068:2015

Видим бетон. Класификация и технически изисквания

Exposed Concrete. Classification and Technical Requirements
18.01.2016 г.

Главна информация

90.93     17.02.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този национален стандарт се прилага за видим бетон за конструкции, изпълнени на място, за готови конструкции и готови конструктивни елементи за сгради и за строителни конструкции и декоративни пътни настилки.

Бетонът може да бъде приготвен на обекта, да бъде от готова бетонна смес или произведен в завод за готови елементи.

Този стандарт определя изисквания за:
— съставните материали на бетона;
— свойствата на бетонната смес и втвърдения бетон и проверката им;
— ограниченията за състава на бетона;
— спецификацията на бетона;
— доставката на бетонната смес;
— процедурите за производствен контрол;
— критериите за съответствие и оценяване на съответствието.

Този стандарт се прилага за уплътнен бетон, който съдържа незначително количество затворен въздух, различен от въвлечения въздух и за безпясъчен бетон, който се изготвя без или с намалено количество на пясъка и има неплътна структура.

Стандартът се прилага за обикновен, тежък и лек бетон.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14068:1977

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14068:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
17.02.2023 г.