Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14851:2015

Добавъчни материали за бетон. Методи за определяне на алкалореакционна способност

Aggregates for Concrete. Methods of Determination of Alkali Reactivity
16.11.2015 г.

Главна информация

90.93     17.02.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.15     91.100.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт описва методи за определяне на алкалореакционната способност на добавъчни материали, които се използват за производството на бетон и отговарят на изискванията на БДС ЕN 12620 и БДС EN 12620/NА.
Методите се прилагат за:
- определяне на реакционната способност на добавъчните материали спрямо алкалните окисиди в цимента и алкалосъдържащите химични добавки в бетона;
- проверка и определяне на възможността за използване на добавъчни материали, съдържащи алкалореакционни скали или минерали, с подходящи цименти (с ограничено съдържание на алкални окисиди или с активни минерални добавки и др.).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14851:1979

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14851:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
17.02.2023 г.