Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11268-3:2015

Качество на почви. Влияния на замърсителите върху земните червеи. Част 3: Указания за определянето на влияния в полеви ситуации (ISO 11268-3:2014)

Soil quality - Effects of pollutants on earthworms - Part 3: Guidance on the determination of effects in field situations (ISO 11268-3:2014)
15.10.2015 г.

Главна информация

60.60     15.10.2015 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 11268-3: 2014 specifies techniques for determining the effects of substances on earthworms in the field and provides a basis for determining the effects of chemicals applied to or incorporated into soil, including soil injections or drilled pelleted formulations.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11268-3:2015
60.60 Публикуван стандарт
15.10.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11268-3:2015

Въвежда ISO 11268-3:2014