Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 52017-1:2018

Енергийни характеристики на сгради. Осезаем и латентен отоплителен товар и вътрешни температури. Част 1: Общи процедури на изчисление (ISO 52017-1:2017)

Energy performance of buildings - Sensible and latent heat loads and internal temperatures - Part 1: Generic calculation procedures (ISO 52017-1:2017)
15.01.2018 г.
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира общите допускания, граничните условия и уравненията за изчисляване в преходни условия на интервали, по-малки от или равни на един час, на вътрешните температури (на въздуха и работни) и/или отоплителните, охладителните товари и товарите за овлажняване и изсушаване за поддържане на специфична зададена стойност (температура, влага) в отделна зона на сграда. В този документ не са заложени специфични числови методи.
Специфични процедури на изчисление, базирани на общите процедури на изчисление в този документ, са дадени в ISO 52016-1. Специфичните опростявания, допускания и гранични условия в ISO 52016-1 са адаптирани към съответните области на приложение, като енергийни потребности от отопление и охлаждане и от овлажняване и изсушаване, почасова вътрешна температура, проектен отоплителен и охладителен товар, както и товар за овлажняване и изсушаване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Таблица 1 във въведението показва относителното положение на този документ в рамките на серията EPB стандарти в контекста на модулната структура, установена в ISO 52000-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15265:2007

ОТМЕНЕН
БДС EN 15255:2007

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13792:2012

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13791:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52017-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 52017-1:2017

Въвежда ISO 52017-1:2017