Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13170:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия. Изисквания

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification
16.06.2015 г.

Главна информация

90.93     4.05.2022 г.

90.00    4.05.2027 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.60  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Гласуване в БИС ТК/БИС ТС" виж още ...

Прилага се за оценяване на съответствието от 10.07.2015 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията към продукти от експандиран корк, произведени в заводски условия, които се използват за топлоизолация на сгради. Продуктите се произвеждат с гранулиран корк, агломериран без допълнителни средства за свързване и се доставят вид на плочи със или без облицовки или покрития. Продуктите, обхванати от този стандарт, се използват също така в предварително изготвени топлоизолационни системи и многослойни панели; характеристиките на системите, съставени от тези продукти, не са обхванати. Този стандарт описва характеристиките на продуктите и включва процедури за изпитване, оценяване на съответствието, маркиране, етикетиране и опаковане. Този стандарт не определя изискваното ниво за дадено свойство на продукта, с цел за доказване на пригодността му за определено приложение. Нивата, изисквани за дадено приложение са дадени в нормативни актове или в непротиворечащи стандарти. Продукти с декларирано топлинно съпротивление, по-ниско от 0,25 m2•K/W или c деклариран коефициент на топлопроводност по-голям от 0,060 W/(m•K) при 10 °C не са обхванати от този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13170:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13170:2012+A1:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.05.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 13170:2012+A1:2015/A2:2018

Свързан проект

Въвежда EN 13170:2012+A1:2015