Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60335-2-14:2022

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини (IEC 60335-2-14:2006/A1:2008)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines

Главна информация

50.60     29.09.2017 г.

60.55    6.11.2017 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.040.50     13.12  

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за електрически кухненски машини за битово или подобно използване. Тяхното обявено напрежение е не по-голямо от 250 V. Някои примери за уреди, които са в областта на приложение на този стандарт, са кафемелачки, смесители, отварачки за консервни кутии, уреди за разбиване, миксери, кухненски роботи, ножове, уреди за заточване на ножове, месомелачки, уреди за рязане на юфка, уреди за белене на картофи, уреди за нарязване на филии.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-14:2022
50.60 Край на гласуването
29.09.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-14:2022/A1:2022

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-14:202X/AА:2023

Свързан проект

Въвежда БДС EN 60335-2-14:2006/A1:2008

Въвежда EN IEC 60335-2-14:2023

Въвежда IEC 60335-2-14:2016 ED6