Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60950-22:2017

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито (IEC 60950-22:2016)

Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment to be installed outdoors
14.06.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   15.12.2022 г.

Главна информация

95.99     15.12.2022 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

29.020     35.020     29.02     35.02  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60950-22:2016 се прилага за устройства/съоръжения за информационни технологии, предназначени да бъдат монтирани на открито. Изискванията за външни устройства/съоръжения също така се прилагат, където е подходящо, за външни обвивки, подходящи за директен монтаж в полето и предоставени за оборудване на устройства/съоръжения за информационни технологии за да бъдат инсталирани на открито. Всяка инсталация може да има специални изисквания. Някои примери са дадени в 4.2. Изискванията за защита на външните устройства/съоръжения от въздействието на преките попадения на мълнии не са включени в стандарта. За информация по този въпрос, вижте IEC 62305-1.
Това второ издание отменя и заменя първото издание, публикувано през 2005 г. То представлява техническа редакция. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание: по-широки изисквания за вентилация на батерията.
Тази публикация трябва да се чете заедно с IEC 60950-1:2005.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/53/EU

Радиосъоръжения

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60950-22:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 60950-22:2006/A11:2008

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60950-22:2017
95.99 Отменен стандарт
15.12.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 60950-22:2017

Въвежда IEC 60950-22:2016 ED2