Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16012:2012+A1:2015

Топлоизолация за сгради. Отразяващи изолационни продукти. Определяне на декларирани топлинни свойства

Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of the declared thermal performance
16.06.2015 г.

Главна информация

90.92     25.06.2019 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва поредица от процедури за използване на съществуващи, стандартизирани от CEN или ISO, методи за изпитване и изчисляване за определяне на декларирани топлинни свойства на отразяващи изолационни продукти. Този европейски стандарт поддържа и не заменя съществуващите в CEN или ISO методи. Този европейски стандарт се прилага за каквито и да е топлоизолационни продукти със свойства, съответстващи на топлоизолационните свойства на наличните една или повече отразяващи или повърхности с ниска емисия, свързани с въздушното пространство. Той не заменя съществуващите процедури за определяне на топлинни свойства, обхванати от съществуващи хармонизирани стандарти за продукти, където декларираните стойности на тези продукти не включват специални изисквания за емисия на повърхностите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16012:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16012:2012+A1:2015
90.92 Решение за преработване на стандарт
25.06.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 22097:2023

Свързан проект

Въвежда EN 16012:2012+A1:2015