Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 18404:2016

Количествени методи за подобряване на процес. "Шест Сигма". Компетентности за ключов персонал и организациите им относно изпълнението на "Шест Сигма" и "Лийн"

Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation
15.02.2016 г.

Главна информация

90.93     30.06.2021 г.

BDS

ТК-12

Международен стандарт

03.120.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 18404:2015 defines the competencies for the attainment of specific levels of competency with regards to Six Sigma, Lean, and "Lean & Six Sigma" in individuals, e.g. Black Belt, Green Belt and Lean practitioners and their organizations. Yellow Belt is not included in ISO 18404:2015. ISO 18404:2015 excludes Design for Six Sigma.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 18404:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 18404:2015