Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60051-1:2017

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 1: Термини и определения и основни изисквания, общи за всички части (IEC 60051-1:2016)

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts
20.09.2017 г.

Главна информация

60.60     20.09.2017 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60051-1:2016 определя определения и общи изисквания за действащи директно показващи аналогови електрически измервателни уреди и техните принадлежности. Това шесто издание отменя и заменя петото издание, публикувано през 1997 г. Това издание представлява техническо преразглеждане.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60051-1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60051-1:2017
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60051-1:2017

Въвежда IEC 60051-1:2016 ED6