Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 15257:2017

Катодна защита. Нива на компетентност на лица, работещи в областта на катодна защита. Основа на схема за сертификация (ISO 15257:2017)

Cathodic protection - Competence levels of cathodic protection persons - Basis for certification scheme (ISO 15257:2017)
14.12.2017 г.

Главна информация

60.60     14.12.2017 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя пет нива на компетентност на лицата работещи в областта на катодната защита, включително инспектиране, проектиране, монтаж, изпитване и поддържане. Той определя рамката за установяване на тези нива на компетентност и техните минимални изисквания.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15257:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15257:2017
60.60 Публикуван стандарт
14.12.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 15257:2017

Въвежда ISO 15257:2017