Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16798-9:2018

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 9: Методи за изчисляване на енергийните потребности за охлаждащи системи (модули М4-1, М4-4, М4-9). Общи положения

Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Modules M4-1, M4-4, M4-9) - General
14.02.2018 г.

Главна информация

90.93     4.05.2023 г.

90.00    4.05.2028 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.120.10     91.140.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard covers the energy performance calculation of complete cooling systems. It gives a calculation method that defines how to collect the cooling energy requirements from the thermal zones and from the air handling units connected to a distribution system, and how to aggregate multiple distribution systems to an overall system energy requirement. It incorporates the calculation of the emission and distribution losses and auxiliary energy. The required cooling energy to be extracted by the cooling generation system is calculated, and the cooling energy storage is considered. It gives a method on how to dispatch the cooling energy provided by the cooling generation to different distribution systems, and possible priorities are considered.
This European Standard defines energy performance indicators for cooling systems.
Table 1 shows the relative position of this standard within the EPB package of standards in the context of the modular structure as set out in prEN ISO 52000-1.
NOTE 1 In prCEN ISO/TR 52000-2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.
NOTE 2 The modules represent EPB standards, although one EPB standard might cover more than one module and one module might be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively. See also Clause 2 and Tables A.1 and B.1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15243:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16798-9:2018
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16798-9:2017