Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1090-5:2017

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 5: Технически изисквания за студено формувани алуминиеви елементи и конструкции, прилагани за покриви, тавани, подове и стени

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
17.08.2017 г.

Главна информация

90.92     23.11.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.080.13     91.080.17  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания за изпълнение, т.е. производство и монтаж на студеноформувани конструктивни алуминиеви елементи, направени от профилирани листове за прилагане в покриви, тавани, подове, стени и облицовки, подложени на предимно статично натоварване или сеизмично натоварване. Този европейски стандарт обхваща листове с конструктивен клас I и II, съгласно EN 1993-1-4. Под конструктивни елементи тук се разбира: - профилирани листове, с трапецовиден, синусоиден, коритообразен или касетиран профил, произведени чрез студено формуване. Тази част обхваща също перфорирани и микро профилирани листове. Заварени компоненти са изключени от тази част и са обхванати от EN 1090-3, освен заваряване в слабо натоварени зони. Този стандарт обхваща също дистанционери между външни и вътрешни или горни и долни обшивки, както и опорни елементи за покриви, стени и тавани, направени от студено формувани профилирани листове, както и съединения и прикрепени части към изброените по-горе елементи, доколкото са въвлечени в предаването на товари. Допуска се използването на конструктивни елементи, комбинирани от стомана и алуминий, т.е. коритообразни сечения от стомана, закоравени с алуминиеви профили. В този случай се прилагат EN 1090-4 и този документ. Композитни конструктивни елементи, при които взаимодействието между различни материали е неразделна част от конструктивното поведение, като сандвич-панели и съставни подове, не са обхванати от този стандарт.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1090-5:2017
90.92 Решение за преработване на стандарт
23.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1090-5:2017