Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11905-1:2001

Качество на водата. Определяне на азот. Част 1: Метод с минерализация и окисление с персулфат (ISO 11905-1:1997)

Water quality - Determination of nitrogen - Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate (ISO 11905-1:1997)
27.09.2001 г.
11.06.2004 г.

Главна информация

90.93     21.05.2008 г.

90.00    21.05.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.01     13.060.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен/европейски стандарт определя метод за определянето на присъстващия във водата азот, под формата на свободен амоняк, амониев, нитритен, нитратен и азотсъдържащи органични съединения, способни да се превърнат в нитрат при описаните условия на окисление. По този метод не се определя разтворен газ азот.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11905-1:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.05.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11905-1:1998

Въвежда ISO 11905-1:1997